RCC Göteborg AB - Referensobjekt


 

Byggentreprenad

 
  
Mor Livas Stig
Byte av tak och fasad
Beställare:Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
Platschef: Andreas Magnusson
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl
 
GE Capital M&P
Lokalanpassning till färgbutik
Beställare:Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
Platschef: Kidd Andersson
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl
 
Ebba Petterssons Skola
Ombyggnad av f d verkstadsbyggnad till gymna-
stiksal, entré, omklädningsrum, duschar, 2 st WC,
1 st HWC, utrymme för lärare, förråd och
teknikutrymme
Beställare:GE Real Estate Sweden AB
Platschef: Kidd Andersson
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl
 
Mölndals Stadshus
Omläggning av yttertak
Beställare:Mölndals Kommun
Platschef: Anders Oscarsson
Arbetschef: Tomas Franzén
 
Såggatan
Ombyggnad av kyrka till förskola
Beställare:Göteborgs Stad Lokalförvaltning
Platschef: Mats Malmberg
Arbetschef: Tomas Franzén

 
Andrén Plast
Ombyggnad av lokaler 5 000 m²
Beställare:Trävaru AB G A Persson
Platschef: Håkan Lundberg
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl
 
Förskola Förskolevägen
Platta på mark samt filigranbjälklag
Beställare:TBT Byggteknik AB
Platschef: Kjell Fröjdendahl

 
Breviks Ängar
Fasadarbete. Vi är P-certifierade
Beställare:NCC AB
Platschef: Per Larsson
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl

 
Kolla Backe
Fasadbyte. Vi är P-certifierade
Beställare:Aranäs Projekt AB
Platschef: Daniel Karlsson
Arbetschef:Kjell Fröjdendahl
 
Mjuk Biltvätt 4
Nybyggnation av biltvätt
Beställare:Lixon Fastigheter AB
Platschef: Kidd Andersson
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl
 
KV Järnbrott 168:1
Skapa större och kommersiellt upprustade
butiker inom plan 1-3
Beställare:GE Real Estate Sweden AB
Platschef: Johan Andersson/Anna Augustsson
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl
 
Nordstan Kv 4 - DE1 Byggmästeri
Lokalanpassning för affärer i Nordstan
Beställare:AMF
Platschef: Andreas Magnusson
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl
 
Vallhamraskolan Hus A
Om-och tillbyggnad av skola
Beställare:Partillebo AB
Platschef: Bo Olsson
Arbetschef: Tomas Franzén
 
Katrinelundsgymnasiet
Ombyggnation av byggnad D och en tillbyggnad
på ca 70 m². Ett nytt entresolplan för bl a
spinning. Byggnaden görs tillgänglig
Beställare:Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
Platschef: Elve Tibom
 
Förskola Aprilgatan
Nybyggnad av förskola som består av 6
förskoleavdelningar med plats för 120 barn.
Beställare:Göteborg Stad Lokalförvaltningen
Platschef: Anders Oscarsson
Arbetschef. Tomas Franzén
 
Nya Påvelundsskolan
Åtgärden innebär att två nya fläktrum byggs på
vinden och ny kanaldragning görs i större delen
av huset. I samband med arbetena utförs brand-
åtgärder för att säkerställa krav på övernattning
plan 2. Åtgärder för att förbättra akustiken
utförs. Underhållsarbeten som byte av
belysning ingår. Entreprenaden utförs i två
etapper. Evakuering sker till tillfällig skola
som uppförs på fotbollsplanen.
Beställare:Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
Platschef: Kidd Andersson
Arbetschef: Tomas Franzén
 
Toltorsps Terrass
Projektet omfattar renovering av fuktskadade
fasader. Vi är P-Certifierade
Beställare:NCC AB
Platschef: Daniel Karlsson
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl
 
Lokalanpassning Antura
Lokalanpassning för ny hyresgäst med ombyggnad
av befintliga kontorslokaler inklusive underhålls-
åtgärder
Beställare:GE Real Estate Sweden AB
Platschef: Mikael Bengtsson
 
ReTherm
Anpassning av kontorslokaler
Beställare:GE Real Estate Sweden AB
Platschef: Elve Tibom
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl
 
Skogaberg
Projektet omfattar renovering av fuktskadade
villkor med enskiktsputsade fasader.
Vi är P-certifierade.
Beställare:Fastighetsägarna
Platschef: Håkan Lundberg
Platschef: Per Larsson
Arbetschef:
 
Partille Kommunalhus et 3
Inglasning av ljusgård samt ombyggnad av kontor
Beställare:Partillebo AB
Platschef: Tommy Lindberg
Arbetschef: Lennart Hedlund
 
Rambergsskolan
Renovering av tak och fönster hus A o C
Beställare:Lokalsekretariatet
Platschef:
 
Valllhamra Hus C
Om-och tillbyggnad av skola
Beställare:Partillebo AB
Platschef: Bo Olsson
Arbetschef: Tomas Franzén
 
Fritidslokaler Björndammen
Nybyggnad av fritidslokaler
Beställare:Partillebo AB
Platschef: Daniel Karlsson
 
Prevas
Ombyggnad av kontor och verkstad m m
Beställare:GE Real Estate AB
Platschef: Per Ramsby
 
Know it
Ombyggnad av kontorslokaler
Beställare:Eklandia Fastighets AB
Platschef: Håkan Lundberg
Arbetschef: Jan-Åke Carlsson
 
Antikhallarna
Ombyggnad av bef lokaler till butiker
Beställare:GE Real Estate AB
Platschef: Martin Olsson
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl
 
Skogaberg
Fasadrenovering av fastigheter i Skogaberg
Vi är P-Certifierade
Beställare:Fastighetsägarna
Platschef: Per Larsson
 
Talldungeskolan
Om-och tillbyggnad av skola
Beställare:Lokalsekretariatet
Platschef: Bo Olsson
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl
 
Kviberg
Stomkomplettering av lägenheter
Beställare:JM AB
Platschef: Anders Oscarsson
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl
 
Papyrus Hall
På totalentreprenad utföra ombyggnad av lastkaj
samt nybyggnad av kallager
Beställare:Kungsleden AB
Platschef: Håkan Lundberg
Arbetschef: Jan-Åke Carlsson
 
Viktor Rydbergsgatan 40
Byggnation av vindslägenhet samt omb av lgh
Beställare:Gustav Holm & Co
Platschef: Elve Tibom
 
Landvetter Toatömningshall

Beställare:Swedavia AB
Platschef: Elve Tibom
Arbetschef: Jan-Åke Carlsson
 
Trygghetsboende Mosaiken
På totalentreprenad utföra fasadförändring
och nya inglasade balkonger samt påbyggnad
av gemensamhetshus på tak.
Beställare:Partillebo AB
Platschef: Kidd Andersson
Arbetschef: Jan-Åke Carlsson

 
KV Matrosen
Stomkomplettering av 73 st lägenheter.
Beställare:JM AB
Platschef: Anders Oscarsson
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl
 Matrosen
Hvitfeldska Gymnasiet
Om-och tillbyggnad av nytt storkök
Beställare:Lokalsekretariatet
Platschef: Bo Olsson
 Hvitfeldtska Gymnasiet
Öjersjö Brunn
Detta är en tillbyggnad av skola.
Beställare:Partillebo AB
Platschef: Martin Olsson

Se tidningsartikel
 Öjersjö Brunn
Nordstan
Projektet omfattar ombyggnad av fyra vånings-
plan i Nordstan.
Beställare:Eklandia Fastighets AB
Platschef: Håkan Lundberg

 
 

Flisgatan/Träkilsgatan/Lokattsbacken
Projektet omfattar renovering av fuktskadade
villor med enskikts putsade fasader. Vi skall riva
bef puts, cellplast och GU. Åtgärda ev skador i
stommen. Återställa med luftad putskonstruktion
enl fabr Knauf:s typgodkända metod, där vi är
P-certifierade.
Beställare:Fastighetsägaren
Platschef: Per Larsson
Platschef: Daniel Karlsson
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl

Se länk till tidningsartikel Träkils- o Flisgatan.
Se länk till tidningsartikel Lokattsbacken.


 
 

Odin Plan 1

Tomma lokaler på Odinsgatan 10, Göteborg, som
byggs om till kontor och konferensrum samt en
vakant lokal som byggs om till kontor.
Beställare: Platzer Fastigheter AB
Byggledning: Bygg-Fast AB
Platschef: Håkan Lundberg
Arbetschef: Jan-Åke Carlsson
  
 

Åsvägen

Om- och tillbyggnad av äldreboende, Sävedalen
Beställare: Partillebo AB
Platschef: Elve Tibom
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl
  
 

Torslandaskolan

Nybyggnad av kök
Beställare: Göteborgs Stad Lokalsekretariatet
Platschef: Kidd Andersson
Arbetschef: Jan-Åke Carlsson
  
 

Kavåsskolan Järnbrott

Nybyggnad av kök
Beställare: Göteborgs Stad Lokalsekretariatet
Platschef: Bo Olsson
Arbetschef: Jan-Åke Carlsson
  
 

Sannegården

Stomkomplettering av 68 nya bostadsrätter
Beställare: JM AB
Platschef: Anders Oscarsson-Rüdlinger
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl

  
 

Sportlife i Partille

Ombyggnad till nya lokaler för Sportlife
som etablerar sig i Partille.
Beställare: LÅE Fastighetsutveckling AB
Platschef: Elve Tibom
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl

     
 
 

Kastellet

Stomkomplettering av nybyggda lägenheter
i Kungälv
Beställare: JM AB
Platschef: Martin Olsson
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl

  
 

Båtsmans Förskola

Om- och tillbyggnad av förskola för Ale kommun.
Invigningen av de nya lokalerna var den 5 dec 2009:
Förskolechefen var mycket nöjd och hade ett
fantastiskt gott samarbete med våra bygg-
arbetare som var på plats. Se länk tidnartikel
Beställare: Ale Kommun
Platschef: Håkan Lundberg
Arbetschef: Jan-Åke Carlsson

  
 

Nya Påvelundsskolan

Om- och tillbyggnad av kök samt ny huvudentré
Beställare: Göteborgs Stad Lokalsekretariat
Platschef: Kidd Andersson
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl

  

Marklandsgatan

Byte av fönster och balkongsystem
Beställare: Riksbyggen Ek Förening
Platschef: Bo Olsson
Arbetschef: Jan-Åke Carlsson

 

  
 

Mossbergska Friluftsskola
Ombyggnad till fritidsskola

Beställare: Göteborgs Stad Lokalsekretariatet
Platschef: Elve Tibom
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl

 Mossbergska Friluftsskola
 

Engelska Skolan
Om- och tillbyggnad av skola

Beställare: Stiftelsen Albion
Platschef: Tomas Franzén
Arbetschef: Jan-Åke Carlsson

 
 

Hålsjön
Nybyggnad av 19 st villor vid Hålsjön i Öjersjö

Beställare:

Platschef: Tomas Franzén
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl

 Hålsjön
 

Odinfastigheten
Om- och tillbyggnad lokaler

Beställare: Platzer Fastigheter AB
Platschef: Håkan Lundgren
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl

 Terrass Odinsgatan

ICA, Landvetter
Om- och tillbyggnad av ICA butik i Landvetter

Beställare: ICA Fastigheter Sverige AB
Platschef: Bo Olsson
Arbetschef: Jan-Åke Carlsson

 

Swedenborg
Nybyggnad av kontor och lager

Beställare: Swedenborg Ingeniörsfirma AB, GF
Platschef: Elve Tibom
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl

 

Nordicold
Ombyggnad av befintliga kontorslokaler

Beställare: Nordicold AB
Platschef: Elve Tibom
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl

 

Juvelkvarnen, Göteborg
Ombyggnad till lägenheter

Beställare: JM AB
Platschef: Martin Olsson
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl

 

Hälsohuset, Partille
Ombyggnad av vårdlokal

Beställare: Steen & Ström AB
Platschef: Bo Olsson
Arbetschef: Jan-Åke Carlsson

 

BRF Cumulus och Caravellen, Amhult
Nybyggnation av lägenheter

Beställare: Riksbyggen Byggregion Väst
Platschef: Per Larsson
Arbetschef: Jan-Åke Carlsson

 

Mölndals sjukhus
Ombyggnad av röntgenavdelning

Beställare: Västfastigheter
Platschef: Kidd Andersson
Arbetschef: Jan-Åke Carlsson

 

 

Nordea, Partille
Ombyggnad av befintlig post till banklokal

Beställare: Steen & Ström AB
Platschef: Elve Tibom
Arbetschef: Jan-Åke Carlsson

 

 

Astra, Sporthall
Tillbyggnad av idrottshall

Beställare: AstraZeneca
Platschef: Tomas Franzén
Arbetschef: Jan-Åke Carlsson

 
   

Lixon, Sävedalen
Nybyggnad av kontors- och lagerlokaler

Beställare: Moducelan AB
Platschef: Teppo Katainen
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl

 
   

Mjuk Biltvätt, Aröds Ind omr
Nybyggnad av biltvätt

Beställare: Moduclean AB
Platschef: Kidd Andersson
Arbetschef: Kjell Fröjdendahl

 
   
   

Byggservice

 

Torpet Freden
Nybyggnation för Friluftsfrämjandet

 

 

Läktare Partillebohallen
Ombyggnad av läktare
Hopptornet Kåsjön
Renovering av hopptornet